+31-6.14.67.68.34 | +33-6.51.42.49.25 info@strohuisje.nl
les trois petits cochons

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Al deze voorwaarden hebben betrekking op het vakantiehuis Les Trois Petits Cochons (verder in deze voorwaarden aangeduid als het vakantiehuis) in Belloc, Frankrijk.

  1. Reserveren

U kunt bij ons zowel telefonisch als per e-mail een reservering maken. Wij bevestigen uw reservering binnen 24 uur per e-mail. Hierna ontvangt u van ons een factuur.

Wij vragen u om 25 % van de totale huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. Dit bedrag is niet-restitueerbaar (non-refundable)

De restbetaling van 75% dient u 45 dagen voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald.

Indien uw reservering ligt binnen 45 dagen voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag in een keer aan ons overmaken.

Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren indien u zich niet houdt aan genoemde betalingstermijn(en). Dit ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen. In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

2A. Annulering door huurder

Indien u tot annulering besluit, om welke reden dan ook, gelden de volgende regels:

De aanbetaling van 25% is in alle gevallen niet-restitueerbaar.

De restbetaling van 75% is restitueerbaar tot 45 dagen voor de aankomstdatum.

Bij een annulering die korter dan 45 dagen voor de aankomstdatum ligt, zijn derhalve zowel de aanbetaling van 25% alsmede de restbetaling van 75% niet-restitueerbaar.

2B. Annulering door Les Trois Petits Cochons

In het uitzonderlijke geval dat wij niet aan onze verhuurplichting kunnen voldoen, (bijvoorbeeld door ernstige ziekte) behouden wij het recht tot annulering van de huurovereenkomst. De huurder zal hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld en wij  zullen onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten (inclusief aanbetaling). Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

3A. HuurperiodeLes trois petits cochons is in het midden- en hoogseizoen (mei tot en met oktober) enkel per week te boeken, met als vaste wisseldag de zaterdag. Op de dag van uw aankomst staat uw gîte vanaf 16:00 uur tot uw beschikking. Het gebruik van de vakantiewoning eindigt om 10:00 uur op uw vertrekdag. In het laagseizoen (november tm april) is de gîte in overleg ook voor kortere periodes beschikbaar.

3B.Aankomst en vertrek

Bij aankomst ontvangt u de sleutels van het vakantiehuis. Deze levert u bij vertrek weer in. Bij aankomst en vertrek kunt u zich melden bij de eigenaar Hans Blom in de naastgelegen woning van de eigenaren. Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 te hebben verlaten.

Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald.

Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen verantwoording.

  1. Gebruik van het vakantiehuis

Wij gaan er vanuit dat u ons vakantiehuis netjes gebruikt, zodat de volgende gasten er ook met plezier gebruik van kunnen maken. Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in het vakantiehuis. Barbecueën met de aanwezige barbecue is toegestaan. Deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te zijn. Het gebruik van gas, water en elektra is inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan. Gelieve de thermostaat van de verwarming terug te zetten als u niet in het huis aanwezig bent en de lichten niet te laten branden als u niet aanwezig bent.

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor die woning geldende maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, en kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.

Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binneninventaris -behalve serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten-, is niet toegestaan.

Denkt u eraan om als u het vakantiehuis tussentijds en bij vertrek verlaat, de deuren en ramen af te sluiten.

Bij vertrek dient u:

De afwas hebben gedaan.

De bedden afgehaald hebben (het linnengoed graag in de badkamer).

De vuilnisbakken hebben geleegd.

Het tuinmeubilair onder het overdekte terras zetten en de kussens binnen neerleggen.

Het huis veegschoon achter laten.

Eventueel breukwerk en of schade melden bij de eigenaren van het huis.

De koelkast en diepvries leeg achterlaten.

Indien huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder c.q. zijn waarnemer of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de huurder en medehuurders de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden. Hiertoe behoort met nadruk het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig veroorzaken van overlast. De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.

  1. Schade en gebreken

U wordt aangeraden bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u deze dan direct aan de eigenaar van het huis. Indien de schade door uw toedoen is veroorzaakt en/of niet het gevolg is van normaal gebruik of slijtage, brengen wij u de reparatie- of vervangingskosten in rekening.

  1. Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw verblijf in ons vakantiehuis.

Het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en of voorzieningen van het huis.

Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, en/of eigendommen van het huis, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in en om het huis bevinden.

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

  1. Toepasselijkheid van de huurvoorwaarden

Indien de huurovereenkomst is ontstaan (dat is het geval zodra wij uw boeking hebben bevestigd; het nemen van een optie valt hier niet onder) gaat u akkoord met de huurvoorwaarden. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

 

8. Overig

  • De hoofdhuurder dient minimaal 25 jaar oud te zijn.
  • Huisdieren zijn niet welkom.
  • In de gîte mag binnen niet gerookt worden.